Trong lúc chạy auto bạn rất hay gặp trường hợp bị trùng (đã có người dùng) username hoặc email, cách giải quyết đơn giản là tạo những username hay email có kèm theo một vài ký tự random phía sau để tạo khác biệt, ví dụ username “sangbui” đã được tạo thì mình sẽ dùng tên khác có dạng “sangbui_a2xz2”. Với cách này bạn sẽ không phải thay đổi dữ liệu input sau mỗi lần chạy mà code sẽ tự động sinh ra những chuỗi ngẫu nhiên giúp bạn.

Cách dùng là chèn mã javascript bên dưới vào ô “Value” trong IDE.

random_string

Một vài code javascript tham khảo:

1. Random Email:

Kết quả: [email protected]

2. Random 10 ký tự ngẫu nhiên:

Kết quả: 8iays2sfwc

3. Random 5 ký tự ngẫu nhiên:

Kết quả: a2xz2

4. Random 5 con số:

Kết quả: 67627

Leave a Comment

Your email address will not be published.