Tôi đã từng có một bài chia sẻ về Quá nhiều mục tiêu, quá ít thời gian – nói về chủ đề làm sao để sắp xếp và hoàn thành các mục tiêu trong một khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên tôi chợt nhận ra rằng đôi khi chúng ta không hoàn thành được những gì đã đề ra không phải vì có quá ít thời gian mà kể cả khi có đủ thời gian chúng ta cũng không hoàn thành được những mục tiêu như mong muốn, vậy thì tại sao?

Sau nhiều lần suy nghĩ và rút kinh nghiệm từ bản thân, tôi thấy nhiều lúc vấn đề không phải là thời gian mà là Sự cam kết. Chúng ta có mục tiêu nhưng lại chưa có một sự cam kết phù hợp cho từng mục tiêu đó.

  • Chúng ta có mục tiêu phải đọc xong quyển sách trên bàn, nhưng lại không cam kết là sẽ phải đọc mỗi ngày một vài trang, dẫn đến việc ngày qua ngày quyển sách vẫn còn ở trên bàn.
  • Chúng ta có mục tiêu sẽ chơi thể thao để có sức khoẻ tốt, nhưng lại không cam kết phải đến phòng tập những buổi trong một tuần, để rồi trong những lúc bận bịu và mệt mỏi chúng ta lại không muốn đi tập.
  • Chúng ta có mục tiêu phải học cái này cái kia, nhưng không cam kết là sẽ dành hai đến ba buổi một tuần để học nó.

Tôi nhận ra Sự cam kết cho một mục tiêu còn quan trọng hơn là thời gian, khi có sự cam kết chúng ta sẽ cố gắng hoàn thành và thu xếp thời gian cho nó, nếu không có chúng ta thường bỏ qua kể cả khi không phải quá bận kèm một lý do nào đó.

If you want things to happen in your life, you need to be committed.

Sự cam kết là gì?

  • Thay vì bạn đưa ra mục tiêu sẽ đọc xong quyển sách trong một tháng, hãy cam kết với bản thân mình sẽ phải mở nó ra và đọc mỗi ngày một vài trang. Và cố gắng thực hiện cam kết của mình.
  • Thay vì đặt mục tiêu là sẽ đi tập thể thao hàng ngày, mục tiêu này rất khó thực hiện. Hãy cam kết với bản thân là bạn sẽ đến phòng tập ba buổi một tuần, trước mắt là như vậy – dần dần có thể tăng thêm sau và cũng cam kết với mục tiêu đó.
  • Thay vì đặt mục tiêu sẽ học xong chương trình nào đó, làm thật nhiều bài tập cho nó. Hãy cam kết bạn sẽ không vắng những buổi học trên lớp và hoàn thành những bài tập được giao trước buổi tiếp theo.

Sự cam kết không có nghĩa là bạn sẽ bị gò bó, ví dụ bạn muốn đi tập vào 2-4-6 nhưng có lúc bạn bận vào ngày thứ 2, không sao cả bạn có thể tập bù vào một ngày khác tuy nhiên phải cam kết là có đủ ba buổi trong một tuần đó. Bạn có thể thay đổi về thời gian, về chiến lược nhưng hãy theo đuổi và quyết tâm với những cam kết của mình.

Thành công và kết quả tốt không phải là một cái gì đó có thể xảy ra trong một ngày hay sau một đêm, nó là kết quả của một chuỗi ngày qua ngày và những người thành công sẽ có sự cam kết cho cuộc sống của họ, bằng cách cam kết cho những hành động hàng ngày.

Leave a Comment

Your email address will not be published.