Lúc trước có một em bạn test trang web thi Miss, có phần upload hình ảnh thí sinh. Yêu cầu hình tối đa là 10MB mỗi ảnh. Em ấy dùng Photoshop tạo một tấm hình kích thước biên (10MB) và biên +1 (11MB) vất vả quá, nhờ mình làm giúp. Lúc đó đang tìm hiểu AutoIT nên cũng làm giúp bạn cái app nhỏ. Sẵn đây chia sẻ các bạn tester luôn, hy vọng giúp ích cho các bạn trong testcase nào đó tương tự.
App đơn giản, không chỉ tạo hình ảnh mà có thể tạo được bất kỳ định dạng file & size mong muốn. Vd: một hình kích thước 100MB (rất khó bằng tay) hay một file txt kích thước chính xác 123MB.
Cách dùng:
1. Nhập tên file và định dạng.
2. Nhập size (MB).
3. Output sẽ lưu tại thư mục chứa app đang chạy.
Download:

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.