Cuộc đời làm âu-tu
Trải qua nhiều vất vả
Pass – fail đều gặp cả
Có gì đáng sợ đâu

Nhưng có lúc lại đau
Không hiểu sao lại Đỏ
Dù chẳng có gì sai
Nó là ta nghĩ mãi

Có những lúc tưởng sai
Nhưng chạy lại thì đúng
Nó làm ta lúng túng
Không biết đúng hay sai

Mọi thứ sẽ đổi thay
Test data cũng thế
Ta thấy nó hôm nay
Chắc gì sau lại gặp

Cuộc đời vốn tấp nập
Người đến rồi kẻ đi
Làm sao ta biết được
UAT data cũng thế?

Rồi lại đến “lồ-cây”
“Ai đi” rồi “ít bát”
Lúc thì bắt được nhau
Rồi một ngày bỗng mất

Hôm nay ở tại đây
Mai kia đi chỗ khác
Làm sao ta hiểu được
Những đổi thay từng ngày

Cuộc sống vốn là thế
Có gì ở yên đâu?
Biết chấp nhận niềm đau
Đứng lên và fix nó!

Ta hy vọng một mai
Mọi thứ rồi sẽ ổn
Script “sẽ” toàn màu xanh
Long lanh một “tuyệt tác”!

//S.B

3 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.