Để chạy Selenium WebDriver trên trình duyệt Cốc Cốc bạn cần tải Chrome Driver & Cài đặt trình duyệt Cốc Cốc lên máy. Sau khi cài đặt xong, nhấp phải chuột vào biểu tượng Cốc Cốc, chọn Properties, mục Target chính là path của trình duyệt.

coccoc_path

Các bước thực hiện:
B1: Khai báo đến Chrome Driver.

B2: Khai báo đường dẫn trình duyệt Cốc Cốc.

Sau khi thực hiện xong, bạn sẽ có một code hoàn chính như bên dưới để có thể chạy được test case trên Cốc Cốc.

 

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.