“Học thế nào để lương khởi điểm 2.000 đôla” đang nóng là một câu hỏi hay – phải công nhận trước cái đã, nhưng hay hơn nếu bỏ chữ “lương” & “khởi điểm”.

“Học thế nào để thu nhập 2000$ tháng” là một câu hỏi tốt hơn, và để đạt được nó chắc chắn không thể từ một nguồn thu nhập, đặc biệt là khi bạn còn trẻ và chưa đứng ở hàng C level (CEO, CFO…) hay Manager trong công ty, nhưng nói vậy không có nghĩa là không có được thu nhập thuộc nhóm hàng C/Manager ấy.

Vậy để có thu nhập 2000$ (tương đương khoảng 45tr) thì sao? có người nói khó nhưng mình đã thấy nhiều bạn đã và đang làm được. Đó là họ làm nhiều việc có lương cùng lúc, làm chăm chỉ, cố gắng và tất nhiêu học tập không ngừng. Mục tiêu 45tr là con số rõ ràng – cụ thể, để đạt được nó chắc chắn phải cố gắng hơn hẳn người khác, học tập ở một mức khác hẳn và hy sinh nhiều thứ (ít nhất là thời gian).

Mình biết có một đứa bạn làm Marketing ở một công ty, lương tháng tầm 15 triệu, tối SEO / Quản trị web thêm khoảng chục triệu, cuối tuần phụ chạy event này nọ. Thu nhập mỗi tháng không 45 thì ít ra cũng 25 hoặc 30…Nói chung trên ngàn đô.

Cuộc sống có nhiều cái hay ho, không hẳn chỉ có 2000$, nhưng nếu bạn thấy con số 2000$ ý nghĩa thì phải thay đổi bản thân, học hỏi không ngừng và tìm kiếm cơ hội để làm nhiều việc trong nước (hoặc ra nước ngoài). Nếu thật sự có cái mục tiêu gì đó giúp bạn cảm thấy thoải mái và vui vẻ, hãy cố gắng vì nó.

À vậy quay lại câu hỏi “học thế nào”? Câu trả lời của mình: học tốt và chuyên sâu những thứ phục vụ cho công việc, để đủ khả năng thì nhận thêm công việc thứ 2 – thứ 3. Đừng trông chờ vào một công ty nào trả mình mức lương đó – nếu có cũng sẽ rất lâu, hãy chủ động làm nhiều hơn để có nó bằng chính thời gian và công sức của mình – nếu muốn nhanh.

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.