Câu trả lời là Có thể và Không. Sau đây là một số giải pháp mà bạn có thể tham khảo.

  • Giải pháp 1: Developer sẽ giúp tạo một CAPTCHA Luôn Đúng và chỉ apply vào trên môi trường test. Ví dụ luôn chấp nhận một giá trị là ABCD6666. Giải pháp này có thể chạy trên Jenkins.
  • Giải pháp 2: Developer sẽ giúp hiển thị CAPTCHA cần nhập ra màn hình dưới dạng Text bình thường, ví dụ hiển thị ABCD6666 ra UI và testers có thể dùng code / regex để lấy ra giá trị đó và nhập vào filed. Giải pháp này cũng có thể chạy trên Jenkins.
  • Giải pháp 3: Loại bỏ chức năng có CAPTCHA khỏi script auto, chỉ test chức năng đó bằng manual, vì bạn không cần thiết phải làm auto mọi thứ.
  • Giải pháp 4: Dùng whitelist IP, đưa địa chỉ IP của tester hoặc công ty vào danh sách IP hợp lệ để truy cập chức năng mà không cần nhập CAPTCHA.
  • Giải pháp 5: Tắt hẳn CAPTCHA trên môi trường test. Chỉ thực hiện được nếu bạn có môi trường test riêng biệt.
  • Giải pháp 6: Tìm hiểu về cách bật chức năng hỗ trợ test trên CAPTCHA ở một số loại CAPTCHA nhất định, ví dụ reCAPTCHA có thể tham khảo tại link này: developers.google.com/recaptcha/docs/faq
  • Giải pháp 7: Ở một số loại CAPTCHA đơn giản và không an toàn, có thể dùng nhận diện ảnh để bypass nó, tuy nhiên nếu một CAPTCHA có thể dễ dàng bypass thì cũng không nên dùng trong hệ thống.

Trên đây là 7 giải pháp mình đưa ra để tham khảo, nếu bạn có giải pháp khác có thể chia sẻ thêm để mình bổ sung vào danh sách này.

Leave a Comment

Your email address will not be published.