Trong các ví dụ vừa làm chúng ta sẽ nhận ra có nhiều giá trị phải khai báo lặp đi lặp lại, ví dụ như tên của domain hay giá trị của Authorization. Nếu một ngày nào đó domain bị thay đổi hoặc giá trị Authorization được cập nhật sang một giá trị mới thì chúng ta phải vào từng request một và sửa lại các giá trị đó, như vậy khá mất thời gian cũng như dễ xảy ra sai sót và lỗi. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách đặt biến để giải quyết những khó khăn trên.

Các giá trị hay được thay đổi:

 

Khai báo biến trong Postman

Trong Postman có hỗ trợ để thiết lập các biến (collection variables) và sử dụng các biến đó trong các request, khi giá trị được cập nhật thì chúng ta chỉ cần sửa giá trị của biến là được mà không cần vào từng request để điều chỉnh.

Để tạo các biến các bạn chọn vào biểu tượng 3 chấm kế bên tên Collection và chọn Edit.

Tại cửa sổ EDIT COLLECTION, mình sẽ chọn Variables. Trong tab variables bạn có thể đặt tên cùng giá trị của biến như hình bên dưới, sau đó bấm Update để hoàn tất.

Để sử dụng các biến này chúng ta sẽ ghi theo định dạng {{ten-bien}} bên trong mỗi request, mình sẽ thay thế các giá trị cũ bằng tên biến như hình bên dưới.

Bạn thay thế tất cả các giá trị cũ bằng cách dùng biến, sau này nếu có điều chỉnh chỉ cần vào Edit collection > chọn lại tab Variables và đổi giá trị cần thiết.

Lưu ý: các biến này chỉ có giá trị trong collection và các request bên trong collection đó.

Leave a Comment

Your email address will not be published.