Các thông số bên dưới là thống kê ở thị trường Việt Nam trong một năm qua (tháng 02/2015 – tháng 02/2016) trên Desktop – Mobile – Tablet.

Tỉ lệ các trình duyệt được sử dụng.

StatCounter-browser-VN-monthly-201502-201602-bar

Browser Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016)
Chrome 40.73
Coc Coc 15.15
Safari 12.12
Firefox 9.58
IE 7.08
Android 4.47
IEMobile 3.74
Opera 2.67
UC Browser 2.33
360 Safe Browser 0.85
Nokia 0.32
BlackBerry 0.19
Edge 0.18
Maxthon 0.11
Chromium 0.08
Puffin 0.05
QQ Browser 0.04
TheWorld 0.03
Tencent Traveler 0.03
Baidu Browser 0.03
Yandex Browser 0.02
Opera Mini 0.02
Pale Moon 0.01
Unknown 0.01
Phantom 0.01
Sogou Explorer 0.01
Samsung Internet 0.01
Samsung 0.01
NetFront 0.01
Dolfin 0.01
Other 0.08

Tỉ lệ phiên bản của trình duyệt.

StatCounter-browser_version-VN-monthly-201502-201602-bar

Browser Version Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016)
Safari iPhone 7.79
Chrome for Android 6.72
Chrome 43.0 5.55
Android 0 4.47
Chrome 47.0 3.81
IE 8.0 3.66
Chrome 46.0 3.58
Chrome 44.0 3.3
Chrome 41.0 2.97
Chrome 40.0 2.83
Chrome 45.0 2.75
Safari iPad 2.69
Chrome 42.0 2.54
IEMobile 11.0 2.37
Coc Coc 52.2 2.26
Opera 0 1.91
IE 11.0 1.89
Coc Coc 46.0 1.85
Coc Coc 47.0 1.66
Chrome 48.0 1.64
Coc Coc 50.2 1.6
Coc Coc 49.0 1.6
Firefox 38.0 1.35
Coc Coc 53.2 1.33
IEMobile 10.0 1.18
Coc Coc 50.0 1.06
Firefox 39.0 1.03
Coc Coc 51.2 1.03
Coc Coc 48.0 0.95
Chrome 37.0 0.93
Firefox 37.0 0.9
360 Safe Browser 0 0.85
Coc Coc 45.0 0.77
Firefox 36.0 0.77
IE 9.0 0.72
Firefox 40.0 0.71
Firefox 35.0 0.66
Chrome 36.0 0.66
Chrome 39.0 0.65
IE 10.0 0.64
Firefox 43.0 0.63
Safari 8.0 0.62
Firefox 31.0 0.61
Firefox 42.0 0.55
Firefox 41.0 0.52
Coc Coc 36.0 0.48
Safari 7.0 0.46
Chrome for iPhone 0.45
Firefox 32.0 0.42
UC Browser 10.7 0.35
Chrome iPad 0.33
Nokia 0 0.32
Chrome 38.0 0.3
UC Browser 9.5 0.27
Chrome 35.0 0.23
UC Browser 10.5 0.23
Safari 9.0 0.21
Firefox 44.0 0.21
BlackBerry 0 0.19
Chrome 31.0 0.19
UC Browser 10.2 0.17
Chrome 29.0 0.16
Coc Coc 35.0 0.15
Chrome 34.0 0.14
UC Browser 9.2 0.13
UC Browser 10.4 0.13
UC Browser 10.6 0.13
Chrome 32.0 0.12
Opera 22.0 0.12
Edge 12 0.11
UC Browser 10.1 0.11
Firefox 33.0 0.11
Safari 7.1 0.11
Firefox 34.0 0.11
UC Browser 10.0 0.11
IEMobile 9.0 0.1
UC Browser 10.8 0.1
Chrome 33.0 0.1
IEMobile 0 0.08
UC Browser 8.7 0.08
Firefox 3.0 0.08
Coc Coc 44.0 0.08
Coc Coc 33.0 0.08
Firefox 12.0 0.08
Opera 30.0 0.08
Safari 4.0 0.08
UC Browser 9.4 0.08
Chrome 22.0 0.07
Chrome 28.0 0.07
Coc Coc 31.0 0.07
IE 7.0 0.07
Opera 28.0 0.07
UC Browser 10.3 0.07
IE 6.0 0.06
Opera 12.1 0.06
Edge 13 0.06
Firefox 3.6 0.06
Chrome 30.0 0.06
Opera 34.0 0.06
UC Browser 9.3 0.06
UC Browser 9.7 0.06
Maxthon 1.0 0.06
Chrome 25.0 0.05
Firefox 30.0 0.05
Opera 29.0 0.05
Maxthon 4.4 0.05
Chromium 25.0 0.05
Chrome 11.0 0.05
Firefox 29.0 0.05
Opera 31.0 0.05
UC Browser 9.9 0.05
Safari iPod Touch 0.05
Chrome 27.0 0.05
Opera 21.0 0.05
Chrome 23.0 0.04
UC Browser 9.8 0.04
Firefox 27.0 0.04
Opera 32.0 0.04
Chrome 26.0 0.04
Firefox 4.0 0.04
Opera 27.0 0.04
Opera 33.0 0.04
UC Browser 4.2 0.04
Coc Coc 27.0 0.04
Chrome 12.0 0.04
Chrome 10.0 0.04
Firefox 6.0 0.03
Firefox 21.0 0.03
Safari 5.0 0.03
Firefox 20.0 0.03
Firefox 5.0 0.03
Firefox 17.0 0.03
Firefox 25.0 0.03
Firefox 24.0 0.03
Firefox 22.0 0.03
Coc Coc 30.0 0.03
Firefox 28.0 0.03
TheWorld 0.03
Tencent Traveler 4.0 0.03
QQ Browser 6.12 0.03
Firefox 26.0 0.03
Firefox 14.0 0.03
Coc Coc 37.0 0.03
Safari 5.1 0.03
Firefox 15.0 0.03
UC Browser 9.1 0.03
Firefox 13.0 0.02
Coc Coc 34.0 0.02
Firefox 16.0 0.02
Firefox 23.0 0.02
Firefox 11.0 0.02
Firefox 19.0 0.02
Chrome 24.0 0.02
Chrome 49.0 0.02
IE 0 0.02
Coc Coc 28.0 0.02
Firefox 9.0 0.02
Firefox 10.0 0.02
Chrome 46.1 0.02
Chrome 21.0 0.02
Opera Mini 0 0.02
Opera 35.0 0.02
Safari 6.1 0.02
UC Browser 3.4 0.02
Puffin 4.1 0.02
Firefox 18.0 0.02
Chromium 43.0 0.02
Safari 6.0 0.02
Chrome 15.0 0.02
Safari 6.2 0.02
Coc Coc 26.0 0.01
Firefox 3.5 0.01
Chrome 18.0 0.01
Coc Coc 29.0 0.01
Unknown 0 0.01
Chrome 14.0 0.01
Chrome 17.0 0.01
UC Browser 9.0 0.01
Firefox 7.0 0.01
Sogou Explorer 0 0.01
UC Browser 2.0 0.01
Chrome 13.0 0.01
Samsung 0 0.01
Firefox 8.0 0.01
Phantom 2.0 0.01
Other 0.56

Tỉ lệ hệ điều hành.

StatCounter-os-VN-monthly-201502-201602-bar

OS Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016)
Win7 34.12
WinXP 17.23
Android 12.69
iOS 11.5
Win8.1 7.18
Windows Phone 3.78
OS X 3.66
Win10 2.53
Win8 2.2
Unknown 1.39
Series 40 1.32
Linux 0.93
Nokia Unknown 0.4
SymbianOS 0.34
WinVista 0.23
BlackBerry OS 0.21
Win2003 0.08
Samsung 0.06
LG 0.04
Chrome OS 0.02
Win2000 0.01
Other 0.06

Tỉ lệ nền tảng được dùng.

StatCounter-comparison-VN-monthly-201502-201602-bar

Platform Comparison Market Share Perc. (Feb 2015 to Feb 2016)
Desktop 69.2
Mobile 26.7
Tablet 4.1

Để xem thêm và tìm hiểu về các thị trường khác (vd: Worldwide, US) các bạn truy cập vào link: http://gs.statcounter.com/

Nguồn số liệu: StatCounter

One Comment

Leave a Comment

Your email address will not be published.