Đây là một lỗi khá thú vị, nó có thể được dùng để khai thác và đánh lừa người dùng (phishing).

URL: http://ok.ru

Đầu tiên mình sẽ không nhập Username, Password và bấm Log in thì xuất hiện thông báo lỗi như bên dưới.

Odnoklassniki - Mozilla Firefox 2016-05-21 23.43.29

Chú ý lên URL thì thấy có dạng sau:

Thay đổi dòng “errors.email.empty” bằng một nội dung khác.

Kết quả.

Odnoklassniki - Mozilla Firefox 2016-05-21 23.46.32

 

2 Comments

Leave a Comment

Your email address will not be published.