Do công việc phải làm trên Inspect Tool nhiều nên có dịp tìm hiểu và biết được một thủ thuật rất hay để lấy ảnh chất lượng cao từ Instagram của mình và bạn bè (ảnh trên Instagram thường rất tuyệt :D).

Demo dưới đây mình dùng Chrome.
1. Đăng nhập vào Instagram từ web.
2. Đến những hình bạn muốn tải (để trình duyệt có thể load nó lên), nhấp chuột phải chọn Inspect.

Instagram-2

3. Chọn thẻ Sources, tìm đến “scontent-hkg3-1.cdinstagram.com” (hoặc tên gì đó tương tự như thế) – bên trong sẽ có nhiều thư mục con nữa, bạn cố gắng tìm đến đúng ảnh mình mong muốn và nhấp phải chọn Open link in new tab.

Instagram-3

Lần đầu tìm sẽ hơi khó tí, nhưng sẽ tìm được và quen nhanh thôi. Kết quả bạn sẽ có thể lấy được hình ảnh chất lượng của riêng mình.

Final

Hoặc hình ảnh rất đẹp của những người bạn.

Final-2
Ảnh của Kary

Final-3

Ảnh của Khả Ái

Leave a Comment

Your email address will not be published.