Sau khi chia sẻ phiên bản đầu tiên ở post trước, có bạn đã sử dụng và phát sinh thêm một nhu cầu nữa, đó là ngoài việc tạo file với định dạng và dung lượng bất kỳ, trang web bạn có chức năng upload hàng loạt ảnh cùng một lúc, testcase là upload tối đa 10 tấm hình (nhưng thật tế có nhiều trường hợp phải test với rất nhiều file, rất mất thời gian nếu tạo tay 10000 file để test). Mình đã cập nhật tools lên bản 1.1 để thêm tính năng tạo nhiều file hàng loạt cũng như bỏ bớt các popup thông báo thừa.

Cách dùng:
Bạn nên chép app vào một thư mục mới sau đó chạy app.
1. Nhập số lượng file bạn muốn tạo: vd 10000
2. Nhập định dạng file.
3. Nhập dung lượng mỗi file tính theo bytes.
Nếu bạn muốn tính theo MB thì nhân “1024*1024*byte”, vd muốn tạo file 10MB thì lấy 1024*1024*10 = 10485760

 

Download:
(1 MB = 1048576 bytes || 100 MB = 104857600 bytes || 1 GB = 1073741824 bytes || 10 GB = 10737418240 bytes || 100 GB =107374182400 bytes || 1 TB = 1099511627776 bytes || 10 TB =10995116277760 bytes)

Leave a Comment

Your email address will not be published.