Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về cách viết test script để kiểm tra kết quả tự động theo mong muốn của mình. Việc viết test sẽ giúp bạn phát hiện ra được những lỗi sai cũng như kết quả trả về khác với mong muốn ban đầu. Đây là một bước đầu tiên để triển khai kiểm thử tự động API trên Postman sau này.

Để có thể viết test, mình sẽ sử dụng lại request POST (Add new employee) và nhấp vào tab “Tests“.

Mình sẽ kiểm tra kết quả mong muốn:

  1. Response status code: “200″
  2. Response status code name: “OK

Dưới dây là hai đoạn code kiểm tra status code mong muốn = 200 và status code name là “OK”.

Sau khi viết test xong trong thẻ Tests, các bạn chọn Send để gởi đi. Kết quả sẽ hiển thị tại mục Test Results như bên dưới.

 

Test Failed

Trong trường hợp muốn thử kết quả fail. Mình sẽ sửa mong muốn khác với kết quả trả về, giá trị sẽ là “Created” thay vì “OK”, khi chạy Postman sẽ thông báo lỗi với ý nghĩa là giá trị mong muốn ban đầu trong test script và kết quả thật tế trả về không giống nhau.

Status code name has string | AssertionError: expected response to have status reason ‘Created’ but got ‘OK’

 

2 Comments

  1. Để viết được Test như vầy. Có cần phải biết programming language nào không bạn? Mình định hướng theo manual và bản thân không có khiếu về code nên không muốn đi theo hướng Automation testing

  2. Javascript bạn ơi, liên quan đến web thường dính đến javascript.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *