I. Export Collections

Để export một test collection, các bạn có thể nhấp vào biểu tượng dấu 3 chấm kế bên tên collection như hình bên dưới, sau đó chọn Export. Tại cửa sổ tiếp theo sẽ chọn định dạng mặc định là Collection v2.1 và chọn Export. Lúc này bạn sẽ có được một file với định dạng .json (ví dụ: Employees API (SangBui).postman_collection.json) để có thể lưu trữ hoặc gởi cho người khác sử dụng.

 

 

II. Import Collection

Để import các bạn chọn vào biểu tượng Import trên thanh Header Bar. Chọn Tab “Import File” và tìm đến file .json đã được export ra.

 

Sau khi import thành công thì bạn sẽ thấy được một Collection và các request bên trong.

Các bạn có thể tải collection mẫu của mình để thử import vào trong Postman.

[Download Collection]

Leave a Comment

Your email address will not be published.