Đây là cửa số chính khi sử dụng Postman, bao gồm nhiều cửa sổ nhỏ cũng như các tabs giúp bạn có thêm không gian và thuận tiện hơn trong quá trình thao tác.

Trên cửa sổ này mình có thể chia làm 3 phần chính như sau:

  1. Header Bar
  2. Sidebar
  3. Builder

Header Bar

Phần Header Bar nằm ở vị trí thanh ngang trên cùng chứa các nút chức năng như tạo mới một request, tạo collections, import dữ liệu… Chúng ta sẽ tìm hiểu về những nút chức năng này trong các bài phía sau.

Sidebar

Phần Sidebar nằm ở vị trí bên trái, bao gôm hai tab chính là History và Collections. Sidebar giúp bạn xem và quản lý các request, test collections và lịch sử của các request được gởi đi.

 

Builder

Phần builder sẽ là phần chính khi chúng ta nhập các thông tin liên quan đến request được gởi đi như địa chỉ url, request header, body data. Hiển thị thông tin về kết quả trả về như response code, response body. Đây cũng là nơi chúng ta có thể viết script để test tự động cho API sau này.

Trong bài này chúng ta đã nhìn qua tổng thể giao diện của Postman, cũng như nắm được vị trí của 3 phần chính: Header Bar, Sidebar, Builder để có thể dễ dàng nhận biết và phân biệt trong những bài sau.

Leave a Comment

Your email address will not be published.