Latest / Popular

SGenerate 1.1 (x64/86)

Sau khi chia sẻ phiên bản đầu tiên ở post trước, có bạn đã sử dụng và phát sinh thêm một nhu cầu nữa, đó là ngoài việc tạo file với định dạng và dung lượng bất kỳ, trang web bạn có chức năng upload hàng loạt ảnh cùng một lúc, testcase là upload tối đa 10 tấm hình (nhưng thật tế có nhiều trường hợp phải test với rất nhiều file, rất mất thời gian nếu tạo tay 10000 file để test). Mình đã cập nhật tools lên bản 1.1 để thêm tính năng tạo nhiều file hàng loạt cũng như bỏ bớt các popup thông báo thừa.

Tạo file với định dạng & kích thước tùy chọn

Lúc trước có một em bạn test trang web thi Miss, có phần upload hình ảnh thí sinh. Yêu cầu hình tối đa là 10MB mỗi ảnh. Em ấy dùng Photoshop tạo một tấm hình kích thước biên (10MB) và biên +1 (11MB) vất vả quá, nhờ mình làm giúp. Lúc đó đang tìm hiểu AutoIT nên cũng làm giúp bạn cái app nhỏ. Sẵn đây chia sẻ các bạn tester luôn, hy vọng giúp ích cho các bạn trong testcase nào đó tương tự.

Selenium IDE: Regular Expression Pattern

An idea to verify the correct format (eg: email format, phone number format) is simple. We need the “Regular Expression Pattern” of each format and using Selenium IDE to compare, the result will be Passed if your value match with Regular Expression Pattern, and Failed if your value does not match with that format pattern. There are some common Regular Expression Pattern, but you can customize to meet the business if needed.

Bypass the basic math Captcha

When I’m looking for the code of simple Captcha for my personal project, I found this solution: http://html-tuts.com/simple-php-captcha/. The idea of this Captcha is simple, user needs to input the correct value of basic calculating: A+B