Latest / Popular

Basic SQL Injection with sqlmap

SQL Injection (SQLi) refers to an injection attack wherein an attacker can execute malicious SQL statements (also commonly referred to as a malicious payload) that control a web application’s database server (also commonly referred to as a Relational Database Management System – RDBMS)

Tải ảnh chất lượng cao từ Instagram

Do công việc phải làm trên Inspect Tool nhiều nên có dịp tìm hiểu và biết được một thủ thuật rất hay để lấy ảnh chất lượng cao từ Instagram của mình và bạn bè (ảnh trên Instagram thường rất tuyệt :D).

Từ vựng kiểm thử phần mềm

Đây là những từ dùng để report bug mà mình hay sử dụng nên muốn chia sẻ cho các bạn mới làm test, mình sẽ cố gắng hoàn thiện để có đầy đủ các từ vựng – thuật ngữ thông dụng trong kiểm thử giúp các bạn report bug tốt hơn cũng như dùng đúng từ để tester và developer dễ hiểu nhau.

Happy Tester’s Day!

On September, 9 1945 the scientists of the Harvard University while testing the computer Mark II Aiken Relay Calculator have found a moth which has got stuck between the contacts of the electromechanical relay. The work they performed required some description, and the word has been found – «debugging» (literally: disposal of an insect) – and nowadays it is used to describe the process of identifying and eliminating bugs which cause a computer to malfunction.