Bypass the basic math Captcha

When I’m looking for the code of simple Captcha for my personal project, I found this solution: http://html-tuts.com/simple-php-captcha/. The idea of this Captcha is simple, user needs to input the correct value of basic calculating: A+B

Test case design techniques: Boundary value analysis

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Equivalence partitioning (Phân vùng tương đương), đó là phương pháp chia các điều kiện đầu vào thành những vùng tương đương nhau. Tất cả các giá trị trong một vùng tương đương sẽ cho một kết quả đầu ra giống nhau. Vì vậy chúng ta có thể test một giá trị đại diện trong vùng tương đương.

Mục tiêu lớn và những nỗi buồn nho nhỏ

Giấc mơ lớn như một cô gái dễ thương, cô ấy luôn muốn thử thách bạn, để chắc rằng bạn không phải dạng người theo đuổi hời, có cũng được không có cũng được, cô ấy cần một người quyết tâm bằng được để chứng tỏ tình yêu. Bạn không cần cho người khác biết giấc mơ và kế hoạch lớn của mình, chỉ cần bạn vượt qua được những “nỗi buổn nho nhỏ”.