• Coding,  Testing

  SGenerate 1.1 (x64/86)

  Sau khi chia sẻ phiên bản đầu tiên ở post trước, có bạn đã sử dụng và phát sinh thêm một nhu cầu nữa, đó là ngoài việc tạo file với định dạng và dung lượng bất kỳ, trang web bạn có chức năng upload hàng loạt ảnh cùng một lúc, testcase là upload tối đa 10 tấm hình (nhưng thật tế có nhiều trường hợp phải test với rất nhiều file, rất mất thời gian nếu tạo tay 10000 file để test). Mình đã cập nhật tools lên bản 1.1 để thêm tính năng tạo nhiều file hàng loạt cũng như bỏ bớt các popup thông báo thừa.

  Cách dùng:
  Bạn nên chép app vào một thư mục mới sau đó chạy app.
  1. Nhập số lượng file bạn muốn tạo: vd 10000
  2. Nhập định dạng file.
  3. Nhập dung lượng mỗi file tính theo bytes.
  Nếu bạn muốn tính theo MB thì nhân “1024*1024*byte”, vd muốn tạo file 10MB thì lấy 1024*1024*10 = 10485760

   

  Download:
  (1 MB = 1048576 bytes || 100 MB = 104857600 bytes || 1 GB = 1073741824 bytes || 10 GB = 10737418240 bytes || 100 GB =107374182400 bytes || 1 TB = 1099511627776 bytes || 10 TB =10995116277760 bytes)
 • Coding,  Testing

  Tạo file với định dạng & kích thước tùy chọn

  Lúc trước có một em bạn test trang web thi Miss, có phần upload hình ảnh thí sinh. Yêu cầu hình tối đa là 10MB mỗi ảnh. Em ấy dùng Photoshop tạo một tấm hình kích thước biên (10MB) và biên +1 (11MB) vất vả quá, nhờ mình làm giúp. Lúc đó đang tìm hiểu AutoIT nên cũng làm giúp bạn cái app nhỏ. Sẵn đây chia sẻ các bạn tester luôn, hy vọng giúp ích cho các bạn trong testcase nào đó tương tự.

  App đơn giản, không chỉ tạo hình ảnh mà có thể tạo được bất kỳ định dạng file & size mong muốn. Vd: một hình kích thước 100MB (rất khó bằng tay) hay một file txt kích thước chính xác 123MB.

  Cách dùng:
  1. Nhập tên file và định dạng.
  2. Nhập size (MB).
  3. Output sẽ lưu tại thư mục chứa app đang chạy.

  Download: