Sợ ngày lạc lối

Khi còn nhỏ những đứa trẻ đều sợ bị lạc đường, bị mất dấu ba mẹ khi đến những nơi đông người hay một nơi nào đó xa lạ. Ngày càng lớn, thông qua hiểu biết và nhận thức được thế giới xung quanh những đứa trẻ dần cũng quen và không còn cảm giác sợ của ngày xưa nữa mà thay vào đó là cảm giác sợ bị “lạc lối” – sợ bị lạc vào những hơn thua nhỏ nhen, lạc vào những mong muốn tầm thường và lạc vào những cám dỗ xung quanh, họ sợ bị lạc vào chính cảm xúc của mình, lạc vào những suy nghĩ mông lung không xác định.

Hóa ra lạc đường vào một nơi xa lạ chỉ là chuyện nhỏ, cái người ta sợ lại là lạc lối trên chính suy nghĩ và bản thân quen thuộc của mình, để rồi một ngày mọi thứ vẫn vậy nhưng tất cả đã khác.

Sài Gòn luôn làm ta phải nhớ…

Đang dừng đèn đỏ hắn giật mình quay sang trái bởi tiếng kêu nhỏ nhẹ:

“Em ơi!”
“Cho anh hỏi đường Thoại Ngọc Hầu giao Lũy Bán Bích đi sao?” – một bác trung niên đang hỏi.

Trong một vài giây bối rối hắn không thể nhớ ra khúc giao đó, nhưng con đường thì tên quen lắm, hắn chỉ nhớ mỗi hướng lên Lũy Bán Bích gần đó nên quay sang nói với bác ấy: bác chạy theo con dẫn ra Lũy Bán Bích!

Hắn cố tình đi xa hơn một chút so với ý định đi ban đầu để dẫn một người xa lạ ra tới nơi họ cần, chuyện nhỏ thôi không mất công gì lắm.
Đi được một đoạn linh cảm mách bảo hắn nhìn về phía sau, đúng là không có ai đi theo thiệt dù hắn chạy rất chậm để cố tình chờ chỉ đường, có lẽ bác đã rẻ sang một hướng khác hoặc đã dừng lại khúc đèn đỏ để hỏi một người khác.

Mãi rất lâu sau này, trên chuyến tàu xa và kéo dài hắn mới có dịp nhớ lại và chợt nhận ra rằng ở đất Sài Gòn vẫn còn rất nhiều lòng tốt, chỉ có lòng tin là ngày càng mai một bởi những cái xấu.

Count the number of vowel and basic Unit Test

I write 2 methods to count the number of vowels in the string as below.

1. Returns the count of the vowel characters in the String

2. Return the number of vowels in each word in the String as a List of Integers

Results

 

 

 

 

 

Looks good.

So what can I do to test the above code and make sure it works?

The idea is making a very simple Unit test with JUnit (or TestNG) framework to test these code, so I have created 2 classes: Count vowel methods and Test class as below:

1. CountVowelCustomized.java

This class is includes 2 methods displayVowelInString() to display the total number of vowels in the String and displayVowelInWord() to split the String into the single word and count the vowel in each word. They all returned the value to verify in the test class.

 

2. CountVowelTests.java

To test the above code I need to create a Unit test by using JUnit, there are 2 test methods as testVowelString() & testVowelWord()

I have changed the input value to “It should be good” and expectedVowel = 6 (all vowels in the String), expectedVowelNumber = Arrays.asList(1, 2, 1, 2).

Run the script and take a look at the results.

 

Now I want to check the failed status if the expected value and actual value is inconsistent by changing the expected vowels of the String “It should be good” to 9. It should be failed.

int expectedVowel = 9;

This is the basic code to get an overview, hope this help and could make you interested in this topic, keep it up and also take a look at the below links for more information.

 

“Unit testing, a testing technique using which individual modules are tested to determine if there are any issues by the developer himself. It is concerned with functional correctness of the standalone modules. The main aim is to isolate each unit of the system to identify, analyze and fix the defects.”

Good reads:

#1. http://tutorials.jenkov.com/java-unit-testing/index.html

#2: https://lostechies.com/derekgreer/2011/03/14/effective-tests-a-unit-test-example