• Blog

  Nỗi niềm âu-tu (auto)…!

   

  Cuộc đời làm âu-tu
  Trải qua nhiều vất vả
  Pass – fail đều gặp cả
  Có gì đáng sợ đâu

  Nhưng có lúc lại đau
  Không hiểu sao lại Đỏ
  Dù chẳng có gì sai
  Nó là ta nghĩ mãi

  Có những lúc tưởng sai
  Nhưng chạy lại thì đúng
  Nó làm ta lúng túng
  Không biết đúng hay sai

  Mọi thứ sẽ đổi thay
  Test data cũng thế
  Ta thấy nó hôm nay
  Chắc gì sau lại gặp

  Cuộc đời vốn tấp nập
  Người đến rồi kẻ đi
  Làm sao ta biết được
  UAT data cũng thế?

  Rồi lại đến “lồ-cây”
  “Ai đi” rồi “ít bát”
  Lúc thì bắt được nhau
  Rồi một ngày bỗng mất

  Hôm nay ở tại đây
  Mai kia đi chỗ khác
  Làm sao ta hiểu được
  Những đổi thay từng ngày

  Cuộc sống vốn là thế
  Có gì ở yên đâu?
  Biết chấp nhận niềm đau
  Đứng lên và fix nó!

  Ta hy vọng một mai
  Mọi thứ rồi sẽ ổn
  Script “sẽ” toàn màu xanh
  Long lanh một “tuyệt tác”!

  //S.B