“Muốn biết phải hỏi” có còn đúng?

Dạo này tôi có cơ hội giúp đỡ và hướng dẫn các bạn sinh viên, nhìn chung các bạn đang thiếu trầm trọng kỹ năng tìm kiếm thông tin. Có lẽ giáo dục đang có một lỗ hỏng nghiêm trọng khi đào tao ra những cử nhân, thạc sĩ không biết nên gõ từ khóa gì vào Google để tìm kiếm những cái mình cần.