Sự tiến bộ của cô bán bún bò Huế

Bình thường mình rất hay ăn bún bò của cô, một phần vì gần nhà, phần còn lại là vì ngon. Mỗi ngày cô đều cho khách một cốc trà nóng nho nhỏ hương vị Huế miễn phí. Hôm nay đến ăn, có một chút thay đổi. Sau khi bưng tô bún ra thì cô lại hỏi “uống trà đá không em?”