Blind SQL Injection at Testphp.vulnweb.com

SQL Injection (SQLi) refers to an injection attack wherein an attacker can execute malicious SQL statements (also commonly referred to as a malicious payload) that control a web application’s database server (also commonly referred to as a Relational Database Management System – RDBMS). Since an SQL Injection vulnerability could possibly affect any website or web application that makes use of an SQL-based database, the vulnerability is one of the oldest, most prevalent and most dangerous of web application vulnerabilities.

Tạp phím: Lương khởi điểm 2.000$

Vậy để có thu nhập 2000$ (tương đương khoảng 45tr) thì sao? có người nói khó nhưng mình đã thấy nhiều bạn đã và đang làm được. Đó là họ làm nhiều việc có lương cùng lúc, làm chăm chỉ, cố gắng và tất nhiêu học tập không ngừng. Mục tiêu 45tr là con số rõ ràng – cụ thể, để đạt được nó chắc chắn phải cố gắng hơn hẳn người khác, học tập ở một mức khác hẳn và hy sinh nhiều thứ (ít nhất là thời gian).

“Muốn biết phải hỏi” có còn đúng?

Dạo này tôi có cơ hội giúp đỡ và hướng dẫn các bạn sinh viên, nhìn chung các bạn đang thiếu trầm trọng kỹ năng tìm kiếm thông tin. Có lẽ giáo dục đang có một lỗ hỏng nghiêm trọng khi đào tao ra những cử nhân, thạc sĩ không biết nên gõ từ khóa gì vào Google để tìm kiếm những cái mình cần.

Sự tiến bộ của cô bán bún bò Huế

Bình thường mình rất hay ăn bún bò của cô, một phần vì gần nhà, phần còn lại là vì ngon. Mỗi ngày cô đều cho khách một cốc trà nóng nho nhỏ hương vị Huế miễn phí. Hôm nay đến ăn, có một chút thay đổi. Sau khi bưng tô bún ra thì cô lại hỏi “uống trà đá không em?”